Báo giá các hạng mục khác

 

Ngoài các hạng mục thiết kế thi công xây dựng. CR-BUILD nhận thi công các hạng mục khác như đập phá, tháo dỡ công trình; Nhận thầu sơn tường/nhà khối lượng và thi công điện nước nhà/công trình. Dưới đây là một số hạng mục thi công:

 

Báo giá thi công sơn tường

Tháo dở san lấp công trình

Báo giá thiết kế nhà

Báo giá thi công trọn gói

Báo giá thi công phần thô

Báo giá thi công hoàn thiện

Chia sẻ