Chuẩn bị bàn giao dự án đường sắt Cát Linh – Hà Đông cho TP Hà Nội

1/4/2021 07:49

 

Ngày 31-3,  Bộ GTVT và UBND TP Hà Nội đã thống nhất giao Ban Quản lý dự án đường sắt và Công ty Metro Hà Nội bắt đầu công tác kiểm đếm tiếp nhận hồ sơ, tài liệu, tài sản chuẩn bị cho việc bàn giao, đưa dự án vào vận hành, khai thác.

 

heo báo cáo của Bộ GTVT, công tác vận hành thử toàn hệ thống từ tháng 1-2021 đến nay đã cơ bản đảm bảo yêu cầu. Hội đồng Kiểm tra Nhà nước đã có ý kiến về kết quả nghiệm thu của chủ đầu tư và sẽ có ý kiến trên cơ sở báo cáo của Bộ GTVT về kết quả đánh giá cuối cùng của đơn vị tư vấn ACT (Pháp).

 

Chuẩn bị bàn giao dự án đường sắt Cát Linh – Hà Đông cho TP Hà Nội

Hiện công việc còn lại của dự án là đánh giá, chứng nhận an toàn hệ thống. Bộ GTVT đang chỉ đạo Ban Quản lý dự án đường sắt khẩn trương khắc phục các tồn tại theo khuyến nghị phòng ngừa rủi ro trong quá trình khai thác của tư vấn ACT. Trong đó, các nhóm khuyến nghị bao gồm: hoàn thiện hồ sơ tài liệu; thiết kế cần khắc phục và có thể cải tiến, nâng cao mức độ an toàn trong tương lai; sự sẵn sàng vận hành của các nhân sự… Dự kiến trong tháng 4-2021, Ban Quản lý dự án đường sắt và Công ty Metro Hà Nội sẽ hoàn thành công tác kiểm đếm để thực hiện chuyển giao. Trên cơ sở báo cáo của 2 đơn vị, Bộ GTVT và UBND TP Hà Nội sẽ thống nhất thời điểm bàn giao, đưa dự án vào vận hành, khai thác thương mại.

 

Lãnh đạo Bộ GTVT đánh giá, do đây là dự án đường sắt đô thị đầu tiên tại Việt Nam, mang tính đặc thù cao, nền tảng kỹ thuật phức tạp, công nghệ mới, các đơn vị tham gia thực hiện dự án còn thiếu kinh nghiệm, khung pháp lý cho loại hình hợp đồng tổng thầu (EPC) chưa đầy đủ… dẫn đến dự án bị kéo dài, chưa đáp ứng được kỳ vọng của chính quyền và nhân dân thủ đô.

 

Chia sẻ