Ðề nghị xem xét cải tạo chung cư cũ

9/2/2021  11:11

 

Cử tri quận Ninh Kiều đề nghị thành phố quan tâm kêu gọi đầu tư cải tạo chung cư cũ để đảm bảo an toàn cho các hộ dân đang sinh sống tại các chung cư này.

 

Ðề nghị xem xét cải tạo chung cư cũ

Nội dung trả lời của Sở Xây dựng thành phố như sau:

Căn cứ Nghị định số 101/2015/ NÐ-CP ngày 20-10-2015 của Chính phủ về cải tạo xây dựng lại chung cư, Chỉ thị số 05/CT-TTg ngày 15-2-2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc kiểm tra, rà soát, đánh giá an toàn chịu lực nhà ở và các công trình công cộng cũ nguy hiểm tại đô thị, công văn hướng dẫn thực hiện của Bộ Xây dựng, Sở Xây dựng đã phối hợp với các sở, ngành và UBND các quận, huyện xây dựng kế hoạch cải tạo, xây dựng lại nhà ở chung cư đối với các trường hợp nhà chung cư phải phá dỡ để cải tạo xây dựng lại.

Hiện nay, Sở Xây dựng đã trình UBND thành phố phê duyệt làm cơ sở cho các chủ sở hữu nhà chung cư chọn doanh nghiệp kinh doanh bất động sản để hợp tác, cải tạo thực hiện xây dựng lại chung cư. Trường hợp hết niên hạn sử dụng mà chưa lựa chọn được đơn vị đầu tư, thành phố sẽ thực hiện cải tạo xây dựng lại chung cư theo các quy định của pháp luật hiện hành.

 

Chia sẻ