Hà Nội quyết liệt giải ngân vốn đầu tư công

12/01/2021

 

UBND TP Hà Nội vừa có Văn bản số 74 về việc tập trung, đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư phát triển năm 2020 của TP. 

 

Theo UBND TP Hà Nội, đến hết ngày 31/12/2020, toàn TP giải ngân được hơn 34.294 tỷ đồng, đạt 78,3% kế hoạch vốn TP giao và đạt 88,1% kế hoạch Thủ tướng giao, cao hơn cùng kỳ năm 2019 (76,7% kế hoạch). Tuy nhiên, kết quả này chưa đáp ứng các nhiệm vụ, mục tiêu theo yêu cầu đề ra của TP.

Một số đơn vị đã hoàn thành tốt kế hoạch năm 2020 nhưng một số đơn vị giải ngân còn chậm, tỷ lệ giải ngân thấp hơn tỷ lệ giải ngân chung của toàn TP.

 

Hà Nội quyết liệt giải ngân vốn đầu tư công

Từ nay đến hết ngày 31/1/2021, UBND TP yêu cầu các sở, ngành và UBND các quận, huyện, thị xã, đặc biệt là các chủ đầu tư chưa hoàn thành kế hoạch vốn được giao, cần tập trung, quyết liệt thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp để đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công, nhất là công tác hoàn thiện hồ sơ, thủ tục giải ngân, phấn đấu hoàn thành ở mức cao nhất kết quả giải ngân vốn đầu tư công năm 2020.

 

Các Phó Chủ tịch UBND TP theo dõi lĩnh vực, địa bàn được phân công có trách nhiệm đôn đốc, chỉ đạo sát sao các sở, ngành; UBND các quận, huyện, thị xã và các chủ đầu tư hoàn thiện hồ sơ, thủ tục giải ngân kế hoạch vốn được giao, phấn đấu đạt kết quả cao nhất. Kho bạc Nhà nước TP Hà Nội và Kho bạc Nhà nước các quận, huyện, thị xã kịp thời hướng dẫn, tháo gỡ khó khăn cho các chủ đầu tư về hồ sơ thanh toán.  

 

Chia sẻ