Thanh Hóa lập quy hoạch khu sinh thái rộng 436 ha ở Nghi Sơn

27/01/2021  14:27

 

Đây là khu sinh thái, nghỉ dưỡng thuộc Khu kinh tế Nghi Sơn bao gồm các chức năng: Công cộng dịch vụ, du lịch; công viên rừng (lâm  viên); vui chơi giải trí tổng hợp, nghỉ dưỡng…

 

UBND tỉnh Thanh Hóa vừa phê duyệt nhiệm vụ, dự toán khảo sát, lập quy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2000 Khu sinh thái hồ Khe Lau (ST-05), Khu kinh tế Nghi  Sơn.Theo phê duyệt, quy mô lập quy hoạch phân khu khoảng 436 ha; quy mô thành lập bản đồ địa hình phục vụ lập quy hoạch diện tích khoảng 458 ha.

 

Dự án nằm trên xã Yên Lạc với phía Bắc giáp xã Công Liêm, huyện Nông Cống; phía Nam giáp xã Yên Lạc, huyện Như Thanh; phía Đông giáp núi Hòn Trường và núi Bái Trắng xã Yên Lạc, huyện Như Thanh; phía Tây giáp đường giao thông theo quy hoạch.

 

Thanh Hóa lập quy hoạch khu sinh thái rộng 436 ha ở Nghi Sơn

Về tính chất, đây là khu sinh thái, nghỉ dưỡng thuộc Khu kinh tế Nghi Sơn, bao gồm các chức năng: Công cộng dịch vụ, du lịch; công viên rừng (lâm  viên); vui chơi giải trí tổng hợp, nghỉ dưỡng; có vai trò kết thu hút đầu tư và  thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của khu vực Tây Bắc Khu Kinh tế Nghi Sơn.

 

Việc lập quy hoạch được yêu cầu tập trung đánh giá các khu dân cư hiện trạng, hạ tầng xã hội để có phương án phát triển hài hòa giữa các khu dân cư hiện hữu và khu du lịch sinh thái, thực hiện bố trí tái định cư, ổn định đời sống nhân dân trong phạm vi lập quy hoạch

 

Quy hoạch khu sinh thái rộng 436 ha ở Nghi Sơn Thanh Hóa

Đề xuất phân khu chức năng, quy hoạch sử dụng đất cho từng khu chức năng theo cơ cấu được xác định. Tính toán và xác định ngưỡng chỉ tiêu kinh tế xây dựng cho từng lô đất nhằm phục vụ công tác quản lý, kiểm soát phát triển.

 

Xác định các chỉ tiêu sử dụng đất chính bao gồm quy mô, diện tích, mật độ xây dựng, hệ số sử dụng đất, tầng cao xây dựng… cho từng khu chức năng….

Chia sẻ