VSIP đề xuất mở sộng Khu công nghiệp tại Quảng Ngãi thêm 3.110ha

01/04/2021 09:28

 

Công ty TNHH VSIP Quảng Ngãi đã đề xuất với lãnh đạo UBND tỉnh Quảng Ngãi về việc đề xuất lập quy hoạch KCN VSIP II với tổng diện tích 3.110ha làm KCN đa ngành, đa lĩnh vực.

 

Ông Đặng Văn Minh, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi cho biết, trong cuộc họp để nghe và cho ý kiến về quy hoạch dự án Khu công nghiệp VSIP Quảng Ngãi, lãnh đạo tỉnh đã hoan nghênh và thống nhất ý tưởng quy hoạch của VSIP đối với việc mở rộng dự án trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

 

Theo ông Đặng Văn Minh, VSIP đã trình bày về ý tưởng quy hoạch Khu công nghiệp VSIP II – Quảng Ngãi. Theo lý giải của đơn vị này, khu quy hoạch có vị trí thuận lợi trong liên kết với vùng; có vị trí trung tâm, thuận tiện liên kết các khu chức năng trong Khu Kinh tế Dung Quất. Vì vậy, cần quy hoạch, đầu tư để phát huy lợi thế của khu vực này, góp phần thúc đẩy sự phát triển của Khu kinh tế Dung Quất.

 

VSIP đề xuất mở sộng Khu công nghiệp tại Quảng Ngãi thêm 3.110ha

 

Phạm vi nghiên cứu VSIP đề xuất lập quy hoạch nằm trên địa bàn 2 huyện Bình Sơn và Sơn Tịnh với phần lớn là đất nông nghiệp và lâm nghiệp.

 

Tổng quy mô nghiên cứu khoảng 3.110 ha, trong đó đất Khu đô thị khoảng 360 ha, Khu công nghiệp 2.000 ha và Khu vực hiện trạng 750 ha.Dự án Khu công nghiệp VSIP II được phân kỳ đầu tư làm 02 giai đoạn: giai đoạn 1 (VSIP II Quảng Ngãi) khoảng 1.444 ha và giai đoạn 2 (KCN Quảng Ngãi – mở rộng) khoảng 916 ha.

 

Mục tiêu của quy hoạch là xây dựng Khu kinh tế Dung Quất thành khu vực phát triển công nghiệp tổng hợp đa ngành, đa lĩnh vực; trọng tâm lọc hóa dầu, năng lượng, trung tâm công nghiệp nặng,Những ý tưởng này, theo ông Đặng Văn Minh, tỉnh Quảng Ngãi dự án phù hợp với định hướng phát triển của địa phương về công nghiệp trong 5-10 năm tới, trong đó ưu tiên các ngành công nghiệp thân thiện với môi trường, công nghiệp sạch.

 

Một trong những yêu cầu tiên quyết của tỉnh Quảng Ngãi khi đầu tư dự án Khu công nghiệp VSIP II, theo ông Đặng Văn Minh là phải làm cho đời sống của người dân trong vùng dự án được cải thiện và tốt hơn trước, Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh.Bên cạnh đó, việc sử dụng đất đai, tài nguyên trong vùng dự án phải thật sự hiệu quả; phân bổ tỷ lệ sử dụng đất hài hòa giữa các Khu; kết nối giao thông thuận lợi; tái định cư để ổn định cuộc sống của người dân trong vùng dự án;

 

Chia sẻ