Tỉnh Lạng Sơn yêu cầu tháo gỡ vướng mắc tại Dự án cao tốc Bắc Giang – Lạng Sơn

19/2/2021  10:43

 

Văn phòng UBND tỉnh Lạng Sơn vừa có văn bản về việc khẩn trương giải quyết các kiến nghị của nhân dân liên quan đến dự án cao tốc Bắc Giang – Lạng Sơn.

 

Ngày 6/2, Văn phòng UBND tỉnh Lạng Sơn đã có văn bản truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lương Trọng Quỳnh.

Theo đó, yêu cầu Công ty CP BOT Bắc Giang – Lạng Sơn khẩn trương làm việc cụ thể với UBND các huyện: Hữu Lũng, Chi Lăng chuyển số kinh phí còn thiếu theo các quyết định phê duyệt phương án bồi thường, giải phóng mặt bằng đã được cấp có thẩm quyền ban hành để thực hiện chi trả cho các hộ dân bị ảnh hưởng bởi dự án cao tốc Bắc Giang – Lạng Sơn theo đúng quy định pháp luật, không để nội dung tồn tại kéo dài, gây bức xúc trong nhân dân.

 

Tại văn bản trên, UBND tỉnh Lạng Sơn cũng giao Ban Quản lý đầu tư xây dựng tỉnh chủ trì, phối hợp với cơ quan liên quan rà soát tổng thể các nội dung còn tồn tại trong công tác giải phóng mặt bằng của dự án cao tốc Bắc Giang – Lạng Sơn; làm việc cụ thể với Công ty CP BOT Bắc Giang – Lạng Sơn và yêu cầu Công ty cam kết cụ thể về thời hạn xử lý dứt điểm các nội dung còn tồn tại, vướng mắc, nhất là các nội dung liên quan trực tiếp đến các hộ dân; đề xuất chế tài xử lý nếu Công ty không tuân thủ đúng yêu cầu, quy định pháp luật, báo cáo UBND tỉnh trong tháng 02/2021.

Trước đó, Dự án Đường cao tốc Bắc Giang – Lạng Sơn đoạn qua huyện Hữu Lũng đã hoàn thành đưa vào khai thác sử dụng và chính thức thu phí trên tuyến cao tốc từ ngày 18/2/2020.

 

Tỉnh Lạng Sơn yêu cầu tháo gỡ vướng mắc tại Dự án cao tốc Bắc Giang – Lạng Sơn

Tuy nhiên đến nay vẫn còn nhiều tồn tại, vướng mắc ngoài phạm vi giải phóng mặt bằng chưa được giải quyết.

Ngày 22/7/2020, UBND huyện Hữu Lũng đã có báo cáo kết quả rà soát hiện trạng các thửa đất ngoài phạm vi giải phóng mặt bằng bị ngập úng, xô sạt không canh tác được. Tổng số hộ bị xô sạt, ngập úng không canh tác được là 53 hộ với 71 thửa, tổng diện tích 20.846,9 m2.

UBND tỉnh Lạng Sơn đã có văn bản giao Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh xem xét xử lý.

Báo cáo số 860/BC-BQLDA ngày 21/9/2020 của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh cho thấy thời điểm Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng kiểm tra xác định còn 24 ý kiến chưa được giải quyết khắc phục.

 

UBND huyện Hữu Lũng đã yêu cầu UBND các xã Minh Hòa, Hồ Sơn, Tân Thành, Cai Kinh, Hòa Lạc cùng rà soát, tổng hợp lại còn các kiến nghị như sau: không có đường canh tác, đường gom dân sinh: 14 hộ; bị ngập úng, xô sạt: 64 hộ; nứt nhà: 90 hộ; chưa chi trả mùa vụ do không canh tác được 8 hộ.

Ngày 12/1/2021, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Lạng Sơn tổ chức kiểm tra hiện trường rà soát kết quả giải quyết kiến nghị của nhân dân liên quan đến quá trình xây dựng Đường cao tốc Bắc Giang – Lạng Sơn, UBND huyện Hữu Lũng tham gia cuộc làm việc.

UBND huyện Hữu Lũng cũng đã có nhiều văn bản gửi Công ty CP BOT Bắc Giang – Lạng Sơn khảo sát, kiểm tra, xem xét giải quyết. Đồng thời, báo cáo UBND tỉnh và UBND tỉnh cũng có văn bản chỉ đạo Công ty CP BOT Bắc Giang – Lạng Sơn giải quyết.

Theo UBND huyện Hữu Lũng, đến ngày 2/2/2021 Công ty CP BOT Bắc Giang – Lạng Sơn vẫn không quan tâm giải quyết. UBND huyện đề nghị UBND tỉnh Lạng Sơn chỉ đạo Công ty CP BOT Bắc Giang – Lạng Sơn chuyển kinh phí để chi trả cho nhân dân trước Tết Nguyên đán 2021.

 

Chia sẻ